Quay Lại

Kiếm Hiệp Tình Võ Lâm Mộng Cảnh

RA MẮT MÁY CHỦ MỚI S1 - NGỌC PHỤNG

Máy chủ mới Ngọc Phụng với chuỗi sự kiện hấp dẫn. Sẵn sàng chiến ngay nào các Đại Hiệp.

🌸 Chuỗi phúc lợi nhận quà hấp dẫn:

- Thưởng online trong ngày

- Đăng nhập ngày, nhận quà theo giới hạn VIP

- Ký tên nhận quà

- Tìm lại tài nguyên

- Quà Đạt Cấp

- Quà Lực Chiến

- Quà đăng nhập 14 ngày đầu của nhân vật

--------✭✭✭✭✭---------

KIẾM HIỆP TÌNH 3D – GAME VÕ LÂM MỘNG CẢNH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

12/03/2021 20:28:24